Milkman

Bottle

Välkommen till Milkman, ett verktyg för hantering av leverantörer. Applikationen är utvecklad som ett arbetsprov till Standout AB, utfört av Erik Lindqvist.